ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างการทำงาน งานซ่อมหลังคาบ้าน งานช่างโรยตัว งานก่อสร้าง งานช่างไฟ งานจัดสวน งานรับจ้างทั่วไป